Computex 2019

Với niềm vui lớn, chúng tôi Gopod Group Limited mời bạn tham dự Taipei Computex 2018.
 
Vui lòng xem bên dưới thông tin gian hàng của chúng tôi:
Ngày: 28 tháng 5 - 1 tháng 6, 2019
Địa chỉ: Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc Trung tâm Triển lãm Nanggang
Gian hàng: M0320
 
Chúng tôi mong được gặp bạn ở đó!
 
Chúc mừng!


Thời gian đăng: 29-07-2020